prindi leht küsi hinda küsi lisainfot
avalehele
 
Sa oled siin:  PortfolioR & D est | eng
 

Avalehele

 

 
 
Tehisintellekti ohutuse alane uurimistöö
Artiklid "AI alignment" teemadel, mis on inspireeritud "kolmest robootika seadusest", tehisintellekti ohutuse probleemidest, ning võimalikest lahendustest.

Valmimisaeg: 2007 - tänaseni
  
 
MurmurHash3 algoritmi optimeeritud JavaScripti kood
Kood põhineb tähelepanekul, et JavaScriptis ei ole täisarvud piiratud täpselt 32 bitiga. Nad on sisemiselt esindatud hoopiski kahekordse täpsusega ujukoma arvudena. Seetõttu on nad piiratud 52 bitiga. 52 bitti on piisav, et mahutada ära 48 bitti, ehk 32-bitise ja 16-bitise arvu korrutise, ilma tüvenumbri bitte kaotamata. See tähelepanek võimaldab algoritmis 32-bitiste arvude korrutamist emuleerida vähemate tehete arvuga, võrreldes algoritmiga, mis mis emuleeriks 32-bitiste liikmete korrutamist kasutades 16-bitiseid korrutustehteid. Lisaks on tänu sellele ka 32-bitiste liidetavate liitmine lihtsam.

Valmimisaeg: 24. jaanuar 2015
  
 
Monograafia "Klassikalise ja operantse mõtlemise modelleerimine"
Töö käsitleb klassikalise ja operantse tingimise modelleerimist kui naturaalse mõtlemise modelleerimise olulist alaülesannet. Lisaks on käsitletud taipamise protsessi.
Loodud mudel on aluseks edaspidistele teoreetilistele ja empiirilistele uurimustele. Lisas on kirjeldatud loodud mudeli võimalikke edasiarendusi ning ideid, mis võiksid aidata lahendada ülesandeid edasistes uuringutes. Tööga on kaasas mudeli lähtekood, kolmemõõtmeline robotisimulaator (SimRobot projekti edasiarendus) ning tabelitena mõned läbiviidud katseseeriad.

Märksõnad: tingimine, blokeerimine, kustumine, iseeneslik taastumine, diskriminantsed stiimulid, operantsed kinnituskavad, aheldamine, eeltingimine, taipamine.
Lisaks on kirjeldatud edasise arenduse võimalusi: tööriistade kasutamine, märgiline suhtlus ja mõtlemine, internaliseerumine.

129 lk.

Valmimisaeg: 22. mai 2007
  
 
Meetodid summa ja vahe logaritmi arvutamiseks liidetavate logaritmide väärtustest, ilma originaalväärtusi (eksponente) arvutamata
Artikkel kirjeldab efektiivseid meetodeid täpse summa ja vahe logaritmi arvutamiseks liidetavate logaritmide väärtuste põhjal.

Mitmetes praktilistes probleemides võivad arvutuste vahetulemustes esineda väärtused, mis on liiga suured, et mahtuda standardsesse ujukoma formaati. Sellisel juhul on üks võtetest opereerida väärtuste logaritmidel algväärtuste asemel.

Juhtum log (p • q) võrdub log p + log q on väga lihtne arvutada, aga probleem tekib, kui on vaja arvutada (või lähendada) log (a + b) väärtust log a ja log b väärtusest.

Oletades, et log a ja log b on teada, oleks kõige lihtsam lahendus arvutada
sum_log võrdub log(exp(a_log) + exp(b_log)),
kus a_log võrdub log a ja b_log võrdub log b ja seetõttu sum_log võrdub log(a + b).
Kuid alternatiiviks pakutav meetod nõuab vaid ühe exp() ja ühe log() funktsiooni arvutamist, kahe exp() ja ühe log() funktsiooni arvutamise asemel naiivses lahenduses.
Lisaks on pakutaval alternatiivsel meetodil kriitiline eelis selles, et see meetod ei põhjusta ujukoma puhvri ületäitumist suurte a ja b väärtuste korral.

Valmimisaeg: 2007 kevad
 
      Telli tarkvara 
 

© Simplify | Macrotec OÜ | gsm +372 57 843 938, +372 58 058 134 | e-mail: info@simplify.ee